• Klasy 1 tr i 1 ts zdobywają Twierdzę Modlin

     •    Dnia 01.06.2022 klasa 1tr i 1ts odbyły jednodniową wycieczkę do Twierdzy Modlin.  Naszymi opiekunami były panie: Izabela Wojciechowska, Anna Stasiak, Karolina Jaster i Edyta Wasilewska. Podróż odbyła się pociągiem,  i jechaliśmy około 2 godzin.  Na miejscu przywitał nas przewodnik, który  opowiedział nam historię miejsca. Może nie wszyscy wiedzą, ale zabytek ten znajduje się na Mazowszu u zbiegu rzek Wisły, Narwi i Wkry.  Budynek składa się z cytadeli oraz z dwóch fortów. Widzieliśmy między innymi Bramę Ostrołęcką, Spichlerz, Prochownię, Elewator i Wartownię. Jedną z zachowanych budowli, którą oglądaliśmy, była Reduta Napoleona. Ciekawostką jest, że na terenie twierdzy znajduje się najdłuższy budynek w Europie. Jego długość wynosi 2,5 km. Są to koszary. Wokół tego budynku możemy podziwiać piękny krajobraz. 

            Po zwiedzaniu był czas na rozrywkę. Rozpoczęły się gry i zabawy w grupach. Każdy z zespołów otrzymał wskazówki do odgadywania zagadek na terenie podziemi i w starych budynkach. Jedną z atrakcji (gry i zabawy), która najbardziej spodobała się uczestnikom wycieczki, była strzelnica. Każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. Po zabawach integracyjnych odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek. Wszyscy dobrze się bawili w miłej atmosferze. Niedługo potem przyszedł czas na powrót. W Piasecznie byliśmy o godzinie 18:00.   

            To był udany dzień. Myślę, że takie wycieczki bardzo integrują klasy oraz pozwalają poznać historię naszej ojczyzny. Wspólne gry i zabawy na świeżym powietrzu tworzą niezwykłą atmosferę, która przekłada się na życie w naszej szkole. Warto zwiedzać różne miejsca i je poznawać, aby w przyszłości znać się nie tylko na jednej dziedzinie naszego życia. 

      Paweł Gajda 1 ts

     • Zielona szkoła klasy 1 ti

     • W dniach 25 - 27 maja klasa 1ti wyjechała integrować się wśród wspaniałych mazurskich krajobrazów.  🚤 Niestety pogoda nam nie sprzyjała, ale to nie miało znaczenia, bo: zabawa była przednia, jedzenie też,  no i nie było lekcji.

      Oprócz: wyznaczania koła za pomocą sznurka i patyka, a potem wpisywaniu w nie trójkąta 😫 - zdjęcie nr 1; mierzenia siły i wytrzymałości oraz gier zespołowych  - zdjęcie 2 i 3; ogniska z pogadanką psychologiczną 😫 - zdjęcie nr 4. 

      Na koniec wspólna fotografia z  Mrągowa - zdjęcie nr 5.

      Następny wyjazd już ustalony 😁

     • DEBATA EKOLOGICZNA - WODA

     • W dniu 30. maja br nasi uczniowie wzięli udział w kolejnym spotkaniu organizowanym w ramach projektu: Moja TUrkusowa PLANETA.

      Rozpoczęliśmy krótkim wprowadzeniem dr hab. Iwony Wagner, która opowiedziała nam o aktualnym stanie badań nad zmianami klimatu, naukowym punkcie widzenia oraz wskazała, gdzie można szukać kluczowych informacji na ten temat.

      Spotkanie miało formę debaty, w której uczestniczyli chętni uczniowie piaseczyńskich szkół biorących udział w projekcie: ZS Nr 1, ZS Nr 2, SOSW,  ZS Nr 3.

      Debata dotyczyła zarówno odpowiedzialności za zmiany jakie dokonują się na naszej planecie jak i tego, kto ma największy wpływ na to, co się dzieje z klimatem – dyskutowaliśmy o tym, kto może zrobić najwięcej: państwa i instytucje? przedsiębiorcy? a może najwięcej możemy zrobić my – obywatele? Padło wiele ważnych zdań, pojawiły się naprawdę liczne mocne argumeny.

      Projekt „Moja Turkusowa Planeta – działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość n/t łagodzenia zmian klimatu i przystosowania do ich skutków” uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków i jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze MFEOG.07.03.02-07-0026/21-00.

     • Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP

     • Szanowni Państwo,

      uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

      - nr 153 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

      - nr 154 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

      Zarządzenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 czerwca 2022 roku do godz. 23:59.

     • Gościmy specjalistę od OOH

     • 25 maja Pani Agnieszka Bakiensztos – Brand Communications Manager w firmie AMS poprowadziła gościnnie  zajęcia dla uczniów klasy 3tr5. Z perspektywy swojego wieloletniego doświadczenia zawodowego opowiedziała o rynku reklamy OOH od tzw. ,,kuchni”. Na naszą prośbę przypomniała, usystematyzowała rodzaje i nazewnictwo, ale też znacząco poszerzyła wiedzę uczniów o nośnikach zewnętrznych. Pokazała także przykłady ciekawych kampanii z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. 

      Dzięki uprzejmości naszego Gościa, w czerwcu odbędzie się podobne spotkanie, tym razem zagadnienia dostosowane do klasy drugiej. 

      AMS jest liderem reklamy Out-of-Home (OOH) w Polsce. Działa w obszarze klasycznego jak i cyfrowego OOH. Ma blisko 23 tys. powierzchni reklamowych z każdego segmentu rynku,….jest więc o czym opowiadać. 

      Dziękujemy, 

      nauczyciele reklamy i uczniowie 

     • Ciekawa lekcja w klasie 3tr 5

     • Fundacja GPW, CFA Society Poland, Warszawskie Instytut Bankowości oraz Franklin Templeton w ramach projektu EduAkcja ponownie zaprosiła nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych na wyjątkową lekcję, którą poprowadził prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Prezes Zarządu CFA Society Poland! Lekcja odbyła się 26 kwietnia 2022 r. w formule on-line na platformie webinarowej ClickMeeting.

      Główne zagadnienia poruszane na lekcji:

      • Konsumpcja, oszczędzanie, inwestowanie,
      • Różnice pomiędzy oszczędzaniem i inwestowaniem,
      • Procent składany,
      • Pytania na które powinieneś sobie odpowiedzieć przez podjęciem decyzji o inwestowaniu,
      • Rynek finansowy, rynek kapitałowy i jego uczestnicy,
      • Ograniczanie ryzyka w inwestowaniu,
      • Architektura rynku kapitałowego w Polsce.
     • Wycieczka klasowa elektroników

     • W dniu 28.04.2022 klasa 2te odbyła wycieczkę, której celem były badania eksperymentalne oraz integracja zespołu.

      W ramach badań przeprowadzono w urozmaiconych warunkach terenowych testy zasięgu pilotów do różnorakich pojazdów zdalnie sterowanych. Potwierdzono tezy o wpływie ukształtowania terenu oraz naturalnych przesłon (drzewa, krzewy) na zasięg radiowy. Udokumentowano też wpływ względnej wysokości pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem, oraz możliwości zwiększania zasięgu wykorzystując dodatkowe akcesoria antenowe. 

      W części integracyjno-rekreacyjnej odbył się mecz piłki nożnej, ognisko i smażenie kiełbasek. Uczniowie byli zadowoleni z przebiegu wycieczki, podczas której panowała rodzinna atmosfera. 

     • Moja TUrkusowa Planeta

     • 27 kwietnia w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie odbyła się konferencja inaugurująca projekt - Moja TUrkusowa PLANETA - działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość n/t łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Powiatu Piaseczyńskiego oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Spotkanie rozpoczął Starosta powiatu piaseczyńskiego – Ksawery Gut. Gościem konferencji była Pani dr hab. Iwona Wagner z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

      Projekt kierowany jest do mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, a jego głównym celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków poprzez pogłębienie wiedzy uczniów nt. problemów związanych ze zmianami klimatu oraz sposobów na łagodzenie i przystosowania się do nich. Szczególną grupę odbiorców stanowi młodzież uczęszczająca do piaseczyńskich szkół średnich, dla której przewidziano możliwość zaangażowania się w działania edukacyjne, projektowe i promocyjne a także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

      W ramach projektu prowadzone będą prace na terenie szkół średnich, a w działania edukacyjne oraz promocyjne będą zaangażowani uczniowie poniższych szkół.

      1. Zespół Szkół Nr 1, ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno

      2. Zespół Szkół Nr 2, Aleja Brzóz 26, 05-501 Piaseczno,

      3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno,

      4. Zespół Szkół Nr 3, ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno

      Tereny szkół zostaną zagospodarowane przez BZI (błękitno-zieloną infrastrukturę) mającą na celu miejscowe zagospodarowanie całości wód opadowych poprzez rozwiązania z zakresu miejscowej retencji i infiltracji, oraz zwiększenie różnorodności biologicznej zieleni otaczającej szkoły. Działania te poprawią mikroklimat i złagodzą skutki nasilających się w środkowej Polsce okresów suszy. Zagospodarowanie terenu będzie stanowić atrakcyjną wizualnie oryginalną przestrzeń edukacyjną, wspierającą różne formy aktywności, nauki, rozwoju.

      Projekt opiera się na doświadczeniach związanych z wdrożeniami BZI na terenie Polski i w innych krajach, integrujących architekturę, przyrodę i rozwiązaniach do retencjonowania wody opadowej oraz poprawiających funkcjonowanie przestrzeni do życia w warunkach zmian klimatu.

      Dodatkowe informacje na STRONIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

    • dekoracja sali: biało-czerwona flaga
     • Akademia z okazji Dnia Konstytucji 3 Maja

     • 29 kwietnia br. w naszej szkole uczciliśmy święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

      Klasa 1te pod opieką pani Ilony Talarskiej-Koplińskiej przygotowała część artystyczną mającą przybliżyć uczniom i uczennicom doniosłość aktu  uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

     • Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

     • 29 kwietnia br. pożegnaliśmy uroczystym apelem tegorocznych maturzystów. Był to szczególny dzień dla uczniów, którzy właśnie dziś zakończyli kolejny etap swojego życia – ukończyli szkołę średnią.

      Dyrektor szkoły pani Bożena Rosłoń po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości przekazała nagrody i wyróżnienia dla uczniów wykazujących się szczególnymi osiągnięciami, zarówno w edukacji jak i zajęciach pozaszkolnych.  Nagrody z ramienia Powiatu Piaseczyńskiego wręczyła pani Ewa Lubianiec. Świadectwa ukończenia szkoły wręczono wszystkim abiturientom.

      Programem artystycznym młodsi uczniowie podziękowali absolwentom za wspólne lata spędzone razem w szkole, życząc im powodzenia podczas egzaminów maturalnych. 

     • Wprowadzenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP

     • Szanowni Państwo,

      uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

      - nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

      - nr 88 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

      Zarządzenia obowiązują od dnia 16 kwietnia 2022 roku od godz. 00:00, do dnia 30 kwietnia 2022 roku do godz. 23:59.

     • Pozdrowienia z Grenady

     • Kolejna grupa projektu Zawodowcy z Piaseczna POWERVET-2020-1-PL01-KA102-078693 doleciała do Hiszpanii i realizuje dwutygodniowy pobyt w pięknej Granadzie. Grupa 24 uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunami rozwija swoje kompetencje językowe i zawodowe. Zdążyliśmy już zapoznać się ze swoimi pracodawcami oraz zwiedzić miasto. W najbliższych dniach wybieramy się na wycieczkę do miasta Ronda oraz na trekking. Każdy z uczniów rozwija się w swoim zawodzie i zdobywa wiedzę oraz umiejętności, które przydadzą się w przyszłym wykonywaniu zawodu.

     • Trening crossmintona

     • 31 marca naszą szkołę odwiedzili znakomici goście: Adam Grzegorzewski - instruktor badmintona i crossmintona, Katarzyna Wilk - medalistka Mistrzostw Polski w crossminotnie, Artur Nowogrórski  - Mistrz Świata, Europy i Polski w crossminonie, Artur Dobosz  - absolwent naszego technikum, a zarazem zawodnik crossmintona. 

      Razem z naszymi nauczycielami wychowania fizycznego popularyzowali crossmintona wśród uczniów klas pierwszych, trzecich i czwartych. Podczas zajęć uczniowie poznali historię tej dyscypliny oraz nauczyli się podstawowych zasad i uderzeń stosowanych w grze.