• HISTORIA SZKOŁY

    • 1.09. 2022
     • Od roku szkolnego  2022/23  w skład Zespółu Szkół Nr 1 wchodzą: 

      - Technikum  Nr 1 z kierunkami: technik programista (nowo otwarty), technik elektronik, technik informatyk, technik reklamy, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk;

      - Branżowa Szkoła I stopnia z kierunkiem: mechanik pojazdów samochodowych. 

    • 8.01.2021
     • Nowa hala sportowa

      Nowa hala sportowa

      W dniu 8.01.2021 r. została oficjalnie przekazana do użytkowania całej społeczności szkolnej nowa hala sportowa oraz pięć nowych pracowni zawodowych. Cieszymy się, że nasi uczniowie będą mieli do dyspozycji tak nowoczesny obiekt i będą w pełni rozwijać sportowe zainteresowania. Dodatkowe sale lekcyjne i nowe szatnie poprawią także komfort pracy w czasie innych zajęć i funkcjonowania szkoły. 

    • 22.03.2017
     • Otwarcie nowoczesnej pracowni samochodowej

      Otwarcie nowoczesnej pracowni samochodowej

      W dniu 22.03.2017  odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni zawodowej przeznaczonej dla mechaników i techników samochodowych. W tym samym roku szkolnym  zostało oddane do użytku także nowe boisko sportowe. 

    • 17.05.2013
     • Piaseczyńskie Dni Techniki

      Piaseczyńskie Dni Techniki

      W Zespole Szkół Nr 1 odbyły się I Piaseczyńskie Dni Techniki, którym przyświeca idea  promowania kształcenia technicznego, potencjału uczniów, firm związanych  z branżą techniczną oraz integracja środowiska lokalnego.  Impreza odbywa się corocznie na terenie szkoły i cieszy się dużą popularnością. Ważnym elementem wydarzenia jest konkurs Mój zawód – moja pasja, w którym uczniowie maja szansę zaprezentować swe zawodowe umiejętności. 

    • 15.05.2012
     • Wyróżnienia w ogólnopolskim Rankingu Perspektyw

      Wyróżnienia w ogólnopolskim Rankingu Perspektyw

      Zespół Szkół Nr 1 znalazł się po raz pierwszy na liście rankingu Perspektywy 2012 i zajął 7 miejsce w województwie mazowieckim, a 146 w Polsce.

      W roku 2016 i 2017 szkołę odznaczono srebrną tarczą,

      w roku 2021 otrzymała zasłużenie złotą tarczę zajmując kolejno: 

      • 8 miejsce w województwie,
      • 51 miejsce w Polsce w Rankingu Maturalnym Techników,
      • 56 miejsce Ogólnopolskim Rankingu Głównym Techników .
    • 1.07.2002
     • Budowa nowej części szkoły

      Budowa nowej części szkoły

      W 2002 r. dyrektorem zostaje Elżbieta Malinowska, a jej zastępcami Janina Świergolecka i Helena Krystoń. Szkoła kształci w zawodach:

      • technik elektronik,
      • technik telekomunikacji,
      • mechatronik,
      • mechanik pojazdów samochodowych,
      • elektryk.

      W latach 2010-2011 zostaje rozbudowane nowe skrzydło, gdzie mieszczą się pracownie przedmiotów zawodowych. Warsztaty na ul. Czajewicza zostają zlikwidowane.

    • 1.09.2000
     • Zespół Szkół Nr 1

      W 2000 r. po przejęciu przez Powiat Piaseczyński szkoła otrzymuje nazwę Zespół Szkół Nr 1 i w jego skład wchodzą:

      - technikum,

      - zasadnicza szkoła zawodowa,  

      - liceum ogólnokształcące,

      - Iiceum profilowane.

    • 9.05.1986
     • Nadanie imienia

      9 maja 1986 r. nadano szkole imię generała Zygmunta Berlinga. Uroczystość nadania imienia odbyła się z udziałem władz wojewódzkich, gminnych i oświatowych. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonała żona generała Maria Berlingowa.

      W rok po nadaniu imienia generała Berlinga, w dniu 8 maja 1987r. szkole wręczono sztandar. Młodzież złożyła ślubowanie, a słowa: Przeniesiemy zdobytą wiedzę i zasady oraz tradycję szkół piaseczyńskich idąc do pracy i społeczności – do dziś są w pamięci.

      Pierwszym dyrektorem Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych przy ul. Szpitalnej 10 został Kazimierz Łątka.

    • 1.09.1976
     • Nowy adres: Szpitalna 10

      W nowym roku szkolnym 1976, po przeniesieniu Technikum Elektryczno-Mechanicznego do nowego budynku przy ul. Szpitalnej 10, postanowiono rozszerzyć zakres nauczania w zasadniczej szkole. Powstaje wówczas klasa o kierunku kierowca mechanik.

      W 1989 r. w porozumieniu ze szkołą przy al. Brzóz przeniesiono klasy mechaniczne do szkoły na ulicę Szpitalną. W budynku przy ulicy Szpitalnej funkcjonuje wówczas zespół szkół, w skład którego wchodzą:

      Technikum Elektryczno-Mechaniczne,

      Zasadnicza Szkoła Zawodowa,

      Liceum Zawodowe,

      Internat

      warsztaty przy ul. Czajewicza.

    • 15.11.1969
     • Wmurowanie kamienia węgielnego

      Wmurowanie kamienia węgielnego

      We wrześniu 1969 r. w czasie obchodów VI wieków Piaseczna wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego budynku technikum przy ul. Szpitalnej 10.

      Budowa trwała ponad siedem lat i mimo oddania budynku do użytku 1 września 1976 r. w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych jeszcze przez wiele lat usuwano usterki.

      Szkoła przygotowała do zawodu wielu młodych ludzi, którzy znaleźli zatrudnienie w zakładzie Lamp Oscyloskopowych, Zakładach Elektronicznych „Lamina” i „Polkolor”.

    • 1.09.1967
     • Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących

      We wrześniu 1967 r. w budynku Technikum Elektrycznego przy Al. Brzóz 26 uruchomiono Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących. Dyrektorem zasadniczej szkoły był Władysław Polkowski.

      We wrześniu 1970 r. przekształcono ją w szkołę dzienną pod nazwą Zespołu Szkół Zawodowych. Dyrektorem tej szkoły został Aleksander Niedziułka.

    • 1966
     • Dawne lokalizacje szkoły

      W 1966 r. szkoła zostaje przeniesiona do Zalesia Dolnego. W budynku byłego Gimnazjum Emilii Plater przy Al. Brzóz 27 technikum mieściło się do sierpnia 1976 r.

    • 1.09.1963
     • Technikum Elektryczne

      W 1960 r. nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski, a we wrześniu 1963 r. rozpoczęli naukę pierwsi uczniowie Technikum Elektrycznego, którego dyrektorem był Kazimierz Łątka.

    • 31.07.1952
     • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

      Latem 1952 r. szkoła zostaje przeniesiona na ul. Zgody 14. Na początku lat 60. szkoła została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Zawodową o kilku kierunkach kształcenia.

    • 1.09.1944
     • Szkoła Zawodowa Dokształcająca dla młodzieży rzemieślniczej

      Szkoła istniała z przerwą od września 1944 r. do września 1946 r. Jej dyrektorem był Józef Reszczyk.

      We wrześniu 1946 r. została przekształcona w Publiczną Średnią Szkołę Zawodową dla Pracujących (budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Świętojańskiej 12). W roku 1950 dyrektorem zostaje Roman Andrzejewski.

    • 10.07.1932 r.
     • Rok szkolny 1931/1932

      Rok szkolny 1931/1932

      W sprawozdaniu z działalności kierownika Publicznej Szkoły Dokształcajcej zawodowej w roku szkolnym 1931/1932 sporządzonym i podpisanym przez Józefa Reszczyka w dniu 10 lipca 1932  możemy znaleźć następujące informacje:

      Szkoła mieści się w budynku przy ulicy Warszawskiej 29. W trzech klasach od I do III we wrześniu podjęło naukę 90 uczniów. Program nauczania realizowany w ramach 8 godzin tygodniowo na podstawie broszury "Dokształcająca szkoła zawodowa" z 1927 r. został wyczerpany. Odbyło sie 6 posiedzeń Rady Pedagogicznej. Uczniowie uczestniczyli w 4 wycieczkach do miejscowych zakładów i w 1 do Warszawy. Działa biblioteka szkolna.

    • 05.05.1930
     • Zmiana nazwy szkoły

      Zmiana nazwy szkoły

      Na podstawie zarządzenia Pana Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 4 lutego 1930 r. Kurator Okręgu Szkolnego pan G. Zawadzki zmienia nazwę szkoły na Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Piasecznie.

    • 07.03.1925 r.
     • Pan Józef Reszczyk kierownikiem szkoły

      Pan Józef Reszczyk kierownikiem szkoły

      Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego akceptuje fakt powierzenia przez Magistrat kierownictwa szkoły panu Józefowi Reszczykowi. 

    • 10.02.1925 r.
     • Pozwolenie na prowadzenie w Piasecznie szkoły zawodowej

      Pozwolenie na prowadzenie w Piasecznie szkoły zawodowej

      Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, odpowiadając na podanie Magistratu z dnia 4 lutego 1925 r., wydaje pozwolenie na prowadzenie w Piasecznie szkoły zawodowej dokształcającej dla młodzieży pracującej w rzemiośle.

    • 03.02.1925 r.
     • Powołanie szkoły

      Powołanie szkoły

      Rada Miejska miasta Piaseczna powołuje szkołę wieczorową kształcącą uczniów terminatorów rzemiosła.

       

    • 15.09.1924 r.
     • Założenie szkoły

      Założenie szkoły

      15.09.1924 r. - data założenia szkoły podana przez kierownika Józefa Reszczyka w sprawozdaniu z działalności  w roku szkolnym 1931/1932 sporządzonym 10.07.1932 r.