• Egzaminy z kwalifikacji w zawodzie

  • Uczniowie technikum w trakcie nauki przystępują do egzaminów z kwalifikacji w zawodzie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku ze wszystkich egzaminów z kwalifikacji w danym zawodzie i ukończeniu szkoły otrzymują dyplom technika.

   Harmonogram egzaminów zawodowych - sesja czerwiec/lipiec 2021.pdf

   Technik informatyk, numer zawodu 351203

   Kwalifikacja EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

   Kwalifikacja EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

   Technik teleinformatyk, numer zawodu 351103

   Kwalifikacja EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

   Kwalifikacja EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

   Technik elektronik, numer zawodu 311408

   Kwalifikacja EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

   Kwalifikacja EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

   Technik pojazdów samochodowych, numer zawodu 311513

   Kwalifikacja MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

   Kwalifikacja MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów

   Technik organizacji reklamy, numer zawodu 333906

   Kwalifikacja AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

   Kwalifikacja AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

   Aktualne informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu zawodowego zamieszczone są na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 

   Egzamin zawodowy formuła 2017

   Egzamin zawodowy formuła 2019