• Egzaminy z kwalifikacji w zawodzie

  • Uczniowie technikum w trakcie nauki przystępują do egzaminów z kwalifikacji w zawodzie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku ze wszystkich egzaminów z kwalifikacji w danym zawodzie i ukończeniu szkoły otrzymują dyplom technika.

   Technik informatyk, numer zawodu 351203

   Kwalifikacja INF.02 Administrowanie i ekspoloatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

   Kwalifikacja INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami  i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

   Technik teleinformatyk, numer zawodu 351103

   Kwalifikacja INF.07 Montaż i konfiguracja loklnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

   Kwalifikacja INF.08 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

   Technik elektronik, numer zawodu 311408

   Kwalifikacja ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

   Kwalifikacja ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

   Technik pojazdów samochodowych, numer zawodu 311513

   Kwalifikacja MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

   Kwalifikacja MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

   Technik reklamy, numer zawodu 333907

   Kwalifikacja PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego

   Kwalifikacja PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową

   Mechanik Pojazdów samochodowych, numer zawodu 723103

   Kwalifikacja MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

    

   Aktualne informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu zawodowego zamieszczone są na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 

    

   Egzamin zawodowy formuła 2019