• Kontakty

   • Nazwa szkoły
   • Zespół szkół Nr 1 w Piasecznie
   • E-mail szkoły
   • sekretariat@t1piaseczno.edu.pl
   • E-mail administratora strony
   • administrator@t1piaseczno.edu.pl
   • Telefon
   • (22) 756-74-32
   • Adres szkoły
   • 05-500 Piaseczno
    Szpitalna 10

    Sekretariat czynny w godz. 8:00 - 15:00
    Środa dzień pracy wewnętrznej
    Poland
   • Kadra kierownicza
   • Dyrektor:
    mgr Bożena Rosłoń
    b.roslon@zs1piaseczno.pl

    Wicedyrektor:
    mgr inż. Piotr Jarosławski
    p.jaroslawski@zs1piaseczno.pl

    Kierownik praktycznej nauki zawodu:
    mgr inż. Małgorzata Różycka
    zawodowe@zs1piaseczno.pl
   • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
   • psycholog: k.domeradzka@zs1piaseczno.pl
    pedagog@zs1piaseczno.pl
   • Organy szkoły
   • Rada Szkoły
    Rada Rodziców
    Samorząd Uczniowski: