• Kontakty

   • Nazwa szkoły
   • Zespół Szkół Nr 1 (Technikum Nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia)
   • E-mail szkoły
   • sekretariat@t1piaseczno.edu.pl
   • E-mail administratora strony
   • administrator@t1piaseczno.edu.pl
   • Telefon
   • (22) 756-74-32
   • Adres szkoły
   • Sekretariat czynny w godz. 8:00 - 15:00
    Środa dzień pracy wewnętrznej

    05-500 Piaseczno, ul. Szpitalna 10
    Poland
   • Kadra kierownicza
   • Dyrektor:
    mgr Bożena Rosłoń
    B.Roslon@zs1piaseczno.pl

    Wicedyrektorzy:
    mgr Izabela Brzęczek
    I.Brzeczek@zs1piaseczno.pl

    mgr inż. Piotr Jarosławski
    P.Jaroslawski@zs1piaseczno.pl

    Kierownik praktycznej nauki zawodu:
    mgr inż. Małgorzata Różycka
    zawodowe@zs1piaseczno.pl
   • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
   • psycholog: K.Domeradzka@zs1piaseczno.pl
    pedagog@zs1piaseczno.pl
   • Organy szkoły
   • Rada Szkoły
    Rada Rodziców
    Samorząd Uczniowski: