•  

        14 kwietnia 2021 r. - zebranie z rodzicami 

        9 czerwca 2021 r. - zebranie z rodzicami