• Projekty i programy

   • Atrakcyjni na rynku pracy
   • Projekt Atrakcyjni na rynku pracy jest realizowany do 2020 roku. 
    Jest przeznaczony dla uczniów klas organizacji reklamy z naszej szkoły oraz nauczycieli.

    Jaka korzyść dla ucznia? To szansa na Twój rozwój, zdobycie lub poszerzenie kompetencji zawodowych poprzez: udział w ciekawych szkoleniach prowadzonych przez zewnętrznych edukatorów i udział w płatnym stażu zawodowym. 

    Jaka korzyść dla nauczycieli? Rozwój kompetencji zawodowych przez udział w szkoleniach. 

    Jaka korzyść dla szkoły? Rozbudowanie bazy technicznej i sprzętowej.
     

   • OSE
   • OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji i działa w celu: umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu, podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie, wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach. 

   • Staże zagraniczne
   • Celem projektu Na staże po kwalifikacje jest umożliwienie uczestnikom zdobycia kwalifikacji zawodowych i językowych oraz kompetencji osobistych ułatwiających odniesienie sukcesu na rynku pracy. 

    Poprzedni projekt Wyższe kwalifikacje dzięki stażom to cztery dwutygodniowe wyjazdy, w czasie których uczniowie codziennie odbywali staż w irlandzkich przedsiębiorstwach z sektorów: 

    reklamy, informatycznego, elektronicznego i samochodowego. 

    Zgodnie z programem stażu uczniowie pogłębiali umiejętności zawodowe, nabywali nowe kompetencje, komunikowali się w języku obcym.  

     

     

     

   • Młode kadry
   • Udział w projekcie pozwolił na wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt wykorzystywany do naprawy i diagnostyki usterek w samochodach. Dostarcza też nauczycielom niezbędnej wiedzy, potrzebnej w procesie kształcenia i ułatwi start zawodowy młodym ludziom poprzez zbliżenie świata przedsiębiorców ze światem edukacji.

     

   • PEACE
   • Od kilku lat współpracujemy z organizacją studencką AIESEC. W ramach tej współpracy odwiedzają nas goście z tak odległych państw jak Korea Południowa, Australia czy Chiny. Komunikaując Świetnie bawimy się w ich towarzystwie, nie tylko kiedy oni prowadzą lekcje kulturowe, ale również kiedy my pokazujemy im kawałek naszej kultury. I oczywiście szlifujemy język angielski. 

   • Szkolny Budżet Partycypacyjny
   • W wielu miastach i gminach są realizowane różnorodne pomysły członków tych społeczności finansowane z budżetu miasta czy gminy. Czemu nie przenieść tego pomysłu na grunt społeczności szkolnej? W odpowiedzi na to pytanie zrodził się pomysł Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego, który Rada Szkoły postanowiła zorganizować w formie konkursu.

 • Projekty i programy

  • {#1508} 1
  • OSE
  • POWER
  • Młode Kadry
  • PEACE