• Ciekawa lekcja w klasie 3tr 5

     • Fundacja GPW, CFA Society Poland, Warszawskie Instytut Bankowości oraz Franklin Templeton w ramach projektu EduAkcja ponownie zaprosiła nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych na wyjątkową lekcję, którą poprowadził prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Prezes Zarządu CFA Society Poland! Lekcja odbyła się 26 kwietnia 2022 r. w formule on-line na platformie webinarowej ClickMeeting.

      Główne zagadnienia poruszane na lekcji:

      • Konsumpcja, oszczędzanie, inwestowanie,
      • Różnice pomiędzy oszczędzaniem i inwestowaniem,
      • Procent składany,
      • Pytania na które powinieneś sobie odpowiedzieć przez podjęciem decyzji o inwestowaniu,
      • Rynek finansowy, rynek kapitałowy i jego uczestnicy,
      • Ograniczanie ryzyka w inwestowaniu,
      • Architektura rynku kapitałowego w Polsce.
     • Wycieczka klasowa elektroników

     • W dniu 28.04.2022 klasa 2te odbyła wycieczkę, której celem były badania eksperymentalne oraz integracja zespołu.

      W ramach badań przeprowadzono w urozmaiconych warunkach terenowych testy zasięgu pilotów do różnorakich pojazdów zdalnie sterowanych. Potwierdzono tezy o wpływie ukształtowania terenu oraz naturalnych przesłon (drzewa, krzewy) na zasięg radiowy. Udokumentowano też wpływ względnej wysokości pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem, oraz możliwości zwiększania zasięgu wykorzystując dodatkowe akcesoria antenowe. 

      W części integracyjno-rekreacyjnej odbył się mecz piłki nożnej, ognisko i smażenie kiełbasek. Uczniowie byli zadowoleni z przebiegu wycieczki, podczas której panowała rodzinna atmosfera. 

     • Moja TUrkusowa Planeta

     • 27 kwietnia w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie odbyła się konferencja inaugurująca projekt - Moja TUrkusowa PLANETA - działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość n/t łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Powiatu Piaseczyńskiego oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Spotkanie rozpoczął Starosta powiatu piaseczyńskiego – Ksawery Gut. Gościem konferencji była Pani dr hab. Iwona Wagner z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

      Projekt kierowany jest do mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, a jego głównym celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków poprzez pogłębienie wiedzy uczniów nt. problemów związanych ze zmianami klimatu oraz sposobów na łagodzenie i przystosowania się do nich. Szczególną grupę odbiorców stanowi młodzież uczęszczająca do piaseczyńskich szkół średnich, dla której przewidziano możliwość zaangażowania się w działania edukacyjne, projektowe i promocyjne a także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

      W ramach projektu prowadzone będą prace na terenie szkół średnich, a w działania edukacyjne oraz promocyjne będą zaangażowani uczniowie poniższych szkół.

      1. Zespół Szkół Nr 1, ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno

      2. Zespół Szkół Nr 2, Aleja Brzóz 26, 05-501 Piaseczno,

      3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno,

      4. Zespół Szkół Nr 3, ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno

      Tereny szkół zostaną zagospodarowane przez BZI (błękitno-zieloną infrastrukturę) mającą na celu miejscowe zagospodarowanie całości wód opadowych poprzez rozwiązania z zakresu miejscowej retencji i infiltracji, oraz zwiększenie różnorodności biologicznej zieleni otaczającej szkoły. Działania te poprawią mikroklimat i złagodzą skutki nasilających się w środkowej Polsce okresów suszy. Zagospodarowanie terenu będzie stanowić atrakcyjną wizualnie oryginalną przestrzeń edukacyjną, wspierającą różne formy aktywności, nauki, rozwoju.

      Projekt opiera się na doświadczeniach związanych z wdrożeniami BZI na terenie Polski i w innych krajach, integrujących architekturę, przyrodę i rozwiązaniach do retencjonowania wody opadowej oraz poprawiających funkcjonowanie przestrzeni do życia w warunkach zmian klimatu.

      Dodatkowe informacje na STRONIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

    • dekoracja sali: biało-czerwona flaga
     • Akademia z okazji Dnia Konstytucji 3 Maja

     • 29 kwietnia br. w naszej szkole uczciliśmy święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

      Klasa 1te pod opieką pani Ilony Talarskiej-Koplińskiej przygotowała część artystyczną mającą przybliżyć uczniom i uczennicom doniosłość aktu  uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

     • Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

     • 29 kwietnia br. pożegnaliśmy uroczystym apelem tegorocznych maturzystów. Był to szczególny dzień dla uczniów, którzy właśnie dziś zakończyli kolejny etap swojego życia – ukończyli szkołę średnią.

      Dyrektor szkoły pani Bożena Rosłoń po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości przekazała nagrody i wyróżnienia dla uczniów wykazujących się szczególnymi osiągnięciami, zarówno w edukacji jak i zajęciach pozaszkolnych.  Nagrody z ramienia Powiatu Piaseczyńskiego wręczyła pani Ewa Lubianiec. Świadectwa ukończenia szkoły wręczono wszystkim abiturientom.

      Programem artystycznym młodsi uczniowie podziękowali absolwentom za wspólne lata spędzone razem w szkole, życząc im powodzenia podczas egzaminów maturalnych. 

     • Wprowadzenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP

     • Szanowni Państwo,

      uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

      - nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

      - nr 88 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

      Zarządzenia obowiązują od dnia 16 kwietnia 2022 roku od godz. 00:00, do dnia 30 kwietnia 2022 roku do godz. 23:59.

     • Pozdrowienia z Grenady

     • Kolejna grupa projektu Zawodowcy z Piaseczna doleciała do Hiszpanii i realizuje dwutygodniowy pobyt w pięknej Granadzie. Grupa 24 uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunami rozwija swoje kompetencje językowe i zawodowe. Zdążyliśmy już zapoznać się ze swoimi pracodawcami oraz zwiedzić miasto. W najbliższych dniach wybieramy się na wycieczkę do miasta Ronda oraz na trekking. Każdy z uczniów rozwija się w swoim zawodzie i zdobywa wiedzę oraz umiejętności, które przydadzą się w przyszłym wykonywaniu zawodu.

     • Trening crossmintona

     • 31 marca naszą szkołę odwiedzili znakomici goście: Adam Grzegorzewski - instruktor badmintona i crossmintona, Katarzyna Wilk - medalistka Mistrzostw Polski w crossminotnie, Artur Nowogrórski  - Mistrz Świata, Europy i Polski w crossminonie, Artur Dobosz  - absolwent naszego technikum, a zarazem zawodnik crossmintona. 

      Razem z naszymi nauczycielami wychowania fizycznego popularyzowali crossmintona wśród uczniów klas pierwszych, trzecich i czwartych. Podczas zajęć uczniowie poznali historię tej dyscypliny oraz nauczyli się podstawowych zasad i uderzeń stosowanych w grze.

    • Apel
     • Apel

     • 4 marca odbył się w szkole apel w formie zdalnej.

      Dyrektor szkoły - pani Bożena Rosłoń podsumowała: 

      -  osiągnięcia edukacyjne klas i uczniów w pierwszym półroczu, 

      - najważniejsze wydarzenia i inicjatywy w tym okresie. 

      Następnie zostały przekazane: 

      - bieżące informacje porządkowe związane z organizacją pracy w drugim półroczu,

      - wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ze względu na sytuację na Ukrainie,

      - możliwe  formy pomocy uchodźcom organizowane przez szkołę i powiat. 

     • Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

     • Od 12 lat dzień 1 marca jest świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

      Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim Biegu Tropem Wilczym 2022, w którym uczestniczyło  85 uczniów. Przed startem pan Robert Kamiński przybliżył uczestnikom historię bohaterów. W biegu na symbolicznym dystansie 1963 metry pierwsze miejsce zajął Mateusz Nielowski z klasy 2tr z czasem 6,29. Drugie miejsce przypadło Michałowi Kurkowskiemu 6,33 z klasy 4Ts, zaś trzecie miejsce zajął Aleksander Otulak z klasy 2Ti uzyskując czas 6,44. Uczestnicy biegu dostali naklejki, medale, koszulki oraz pamiątkowe bidony.

      Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

     • "Konkurs uDOSTĘPniacze 2.0" w naszej szkole

     • O dostępności wciąż mówi się za mało! A przecież bez niej wielu z nas nie będzie w stanie normalnie żyć. Dlatego też nasza szkoła przystąpiła do konkursu „uDOSTĘPniacze 2.0”, dzięki któremu będziemy uczyć się dostrzegać potrzeby osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy też znajdujących się w różnych trudnych życiowych sytuacjach! 

      Konkurs realizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które od lat promuje tematykę dostępności. Chodzi w niej o zapewnienie równego dostępu do produktów, usług  i przestrzeni wszystkim osobom. Nie tylko osobom z niepełnosprawnością czy o ograniczonej mobilności ruchowej – także seniorom, osobom po zabiegach czy rodzicom małych dzieci.  Akcja ma na celu uświadomienie uczniom jak wiele barier znajduje się w otoczeniu  i uwrażliwienie ich na potrzeby niektórych grup społecznych. 

      - Prawda jest taka, że póki jesteśmy sprawni i zdrowi nie dostrzegamy barier w dostępności. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy nagle sami potrzebujemy pomocy. I nie musi to być od razu poważny wypadek. Trudności dostrzegą kobiety z małymi dziećmi, osoby, które nagle zostały zmuszone do poruszania się np. o kulach, czy osoby starsze, które straciły wraz  z wiekiem siły i dawną sprawność.  Jednak by móc przygotować się do takich wyzwań już dziś musimy usunąć istniejące bariery i zbudować świadomość potrzeb. Temu właśnie ma służyć ten konkurs – podsumowuje Monika Grążka, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich. 

      W ramach konkursu nauczyciel/ka z naszej szkoły, na bazie otrzymanych od Organizatorów materiałów przeprowadzi lekcję dla uczniów na temat dostępności, a następnie wraz z wybranym zespołem przygotuje pracę konkursową, czyli film. W konkursie młodzież powalczy o cenne nagrody nie tylko dla siebie, ale też swoich szkół.    

      Konkurs jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej i pieniędzy z budżetu państwa. 

      Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: udostepniacze.mfipr.gov.pl 

       

     • WYNIKI Matura 2021

     • Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych w Technikum Nr 1. Dla porównania osiągnięcia naszych absolwentów zostały zestawione z wynikami w kraju, województwie i powiecie. 

      EGZAMIN MATURALNY 2021.pdf


    • PODZIĘKOWANIE
     • PODZIĘKOWANIE

     • Podziękowanie dla Zespołu Szkół Nr 1 za organizację Maratonu Pisania Listów. Dziękujemy, że jesteście i wspieracie razem z nami osoby, których prawa są łamane. Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej edycji jesiennej.

      Z poważaniem

      Zespół Amnesty International

      Podziekowanie.pdf

     • Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 - 8 lutego

     • DBI ma na celu popularyzowanie działań bezpiecznego korzystania z Internetu, wśród dzieci i młodzieży. Wydarzenie to kierowane jest do rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz wszystkich użytkowników sieci. Celem jest promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. 

      Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.saferinternet.pl

     • Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

     • Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 3 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopnia ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 18 stycznia 2022 roku od godz. 23.59 do dnia 23 stycznia 2022 roku do godz. 23.59.

      Wprowadzenie stopnia ALFA-CRP ma charakter prewencyjny – wiąże się z cyberatakami, do których doszło w ostatnich dniach na Ukrainie.

      Działania urzędu podejmowane będą zgodnie z „Modułami zadaniowymi dla poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni na obszarze powiatu piaseczyńskiego – stopień alarmowy ALFA –CRP”.

      Administracja publiczna wykonuje w tym stanie między innymi następujące zadania:– dokonanie przeglądu istniejących procedur postępowania dotyczących ataku terrorystycznego lub sabotażowego w odniesieniu do systemu teleinformatycznego Urzędu i powiatowych jednostek organizacyjnych,– dokonanie przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych CRP;– dokonanie przeglądu istniejących procedur postępowania w przypadku ataku terrorystycznego lub sabotażowego skierowanego na system teleinformatyczny instytucji,– sprawdzenie aktualnego stanu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i systemu teleinformatycznego Urzędu i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz dokonanie oceny wpływu zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń.

      Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

      Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

     • Witamy po pracy zdalnej!

     • Serdecznie witamy po długiej przerwie świątecznej i pracy zdalnej! Mamy nadzieję, że powrót do szkoły: do kolegów, koleżanek i nauczycieli przyniesie wszystkim wielką radość, poczucie przynależności i bezpieczeństwa. 

      Dyrektor szkoły przypomina, że w dalszym ciągu należy:  dezynfekować ręce, zachować dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczyć gromadzenie się (szczególnie w miejscach wspólnych), pamiętać o obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych. 

      Wypoczęci i pełni energii wracamy do pracy i nauki!