• Apel
     • Apel

     • 4 marca odbył się w szkole apel w formie zdalnej.

      Dyrektor szkoły - pani Bożena Rosłoń podsumowała: 

      -  osiągnięcia edukacyjne klas i uczniów w pierwszym półroczu, 

      - najważniejsze wydarzenia i inicjatywy w tym okresie. 

      Następnie zostały przekazane: 

      - bieżące informacje porządkowe związane z organizacją pracy w drugim półroczu,

      - wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ze względu na sytuację na Ukrainie,

      - możliwe  formy pomocy uchodźcom organizowane przez szkołę i powiat. 

     • Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

     • Od 12 lat dzień 1 marca jest świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

      Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim Biegu Tropem Wilczym 2022, w którym uczestniczyło  85 uczniów. Przed startem pan Robert Kamiński przybliżył uczestnikom historię bohaterów. W biegu na symbolicznym dystansie 1963 metry pierwsze miejsce zajął Mateusz Nielowski z klasy 2tr z czasem 6,29. Drugie miejsce przypadło Michałowi Kurkowskiemu 6,33 z klasy 4Ts, zaś trzecie miejsce zajął Aleksander Otulak z klasy 2Ti uzyskując czas 6,44. Uczestnicy biegu dostali naklejki, medale, koszulki oraz pamiątkowe bidony.

      Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

     • "Konkurs uDOSTĘPniacze 2.0" w naszej szkole

     • O dostępności wciąż mówi się za mało! A przecież bez niej wielu z nas nie będzie w stanie normalnie żyć. Dlatego też nasza szkoła przystąpiła do konkursu „uDOSTĘPniacze 2.0”, dzięki któremu będziemy uczyć się dostrzegać potrzeby osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy też znajdujących się w różnych trudnych życiowych sytuacjach! 

      Konkurs realizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które od lat promuje tematykę dostępności. Chodzi w niej o zapewnienie równego dostępu do produktów, usług  i przestrzeni wszystkim osobom. Nie tylko osobom z niepełnosprawnością czy o ograniczonej mobilności ruchowej – także seniorom, osobom po zabiegach czy rodzicom małych dzieci.  Akcja ma na celu uświadomienie uczniom jak wiele barier znajduje się w otoczeniu  i uwrażliwienie ich na potrzeby niektórych grup społecznych. 

      - Prawda jest taka, że póki jesteśmy sprawni i zdrowi nie dostrzegamy barier w dostępności. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy nagle sami potrzebujemy pomocy. I nie musi to być od razu poważny wypadek. Trudności dostrzegą kobiety z małymi dziećmi, osoby, które nagle zostały zmuszone do poruszania się np. o kulach, czy osoby starsze, które straciły wraz  z wiekiem siły i dawną sprawność.  Jednak by móc przygotować się do takich wyzwań już dziś musimy usunąć istniejące bariery i zbudować świadomość potrzeb. Temu właśnie ma służyć ten konkurs – podsumowuje Monika Grążka, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich. 

      W ramach konkursu nauczyciel/ka z naszej szkoły, na bazie otrzymanych od Organizatorów materiałów przeprowadzi lekcję dla uczniów na temat dostępności, a następnie wraz z wybranym zespołem przygotuje pracę konkursową, czyli film. W konkursie młodzież powalczy o cenne nagrody nie tylko dla siebie, ale też swoich szkół.    

      Konkurs jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej i pieniędzy z budżetu państwa. 

      Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: udostepniacze.mfipr.gov.pl 

       

     • WYNIKI Matura 2021

     • Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych w Technikum Nr 1. Dla porównania osiągnięcia naszych absolwentów zostały zestawione z wynikami w kraju, województwie i powiecie. 

      EGZAMIN MATURALNY 2021.pdf


    • PODZIĘKOWANIE
     • PODZIĘKOWANIE

     • Podziękowanie dla Zespołu Szkół Nr 1 za organizację Maratonu Pisania Listów. Dziękujemy, że jesteście i wspieracie razem z nami osoby, których prawa są łamane. Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej edycji jesiennej.

      Z poważaniem

      Zespół Amnesty International

      Podziekowanie.pdf

     • Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 - 8 lutego

     • DBI ma na celu popularyzowanie działań bezpiecznego korzystania z Internetu, wśród dzieci i młodzieży. Wydarzenie to kierowane jest do rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz wszystkich użytkowników sieci. Celem jest promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. 

      Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.saferinternet.pl

     • Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

     • Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 3 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopnia ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 18 stycznia 2022 roku od godz. 23.59 do dnia 23 stycznia 2022 roku do godz. 23.59.

      Wprowadzenie stopnia ALFA-CRP ma charakter prewencyjny – wiąże się z cyberatakami, do których doszło w ostatnich dniach na Ukrainie.

      Działania urzędu podejmowane będą zgodnie z „Modułami zadaniowymi dla poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni na obszarze powiatu piaseczyńskiego – stopień alarmowy ALFA –CRP”.

      Administracja publiczna wykonuje w tym stanie między innymi następujące zadania:– dokonanie przeglądu istniejących procedur postępowania dotyczących ataku terrorystycznego lub sabotażowego w odniesieniu do systemu teleinformatycznego Urzędu i powiatowych jednostek organizacyjnych,– dokonanie przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych CRP;– dokonanie przeglądu istniejących procedur postępowania w przypadku ataku terrorystycznego lub sabotażowego skierowanego na system teleinformatyczny instytucji,– sprawdzenie aktualnego stanu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i systemu teleinformatycznego Urzędu i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz dokonanie oceny wpływu zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń.

      Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

      Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

     • Witamy po pracy zdalnej!

     • Serdecznie witamy po długiej przerwie świątecznej i pracy zdalnej! Mamy nadzieję, że powrót do szkoły: do kolegów, koleżanek i nauczycieli przyniesie wszystkim wielką radość, poczucie przynależności i bezpieczeństwa. 

      Dyrektor szkoły przypomina, że w dalszym ciągu należy:  dezynfekować ręce, zachować dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczyć gromadzenie się (szczególnie w miejscach wspólnych), pamiętać o obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych. 

      Wypoczęci i pełni energii wracamy do pracy i nauki!

     • Praca szkoły na przełomie grudnia i stycznia

     • W dniach:

      20 - 21 grudnia szkoła pracuje w dotychczasowych godzinach pracy, 

      22 grudnia sekretariat dla interesantów będzie czynny do godziny 13:00, 

      23 - 24 grudnia szkoła jest zamknięta. 

      Po przerwie świątecznej 27 - 30 grudnia zapraszamy w godzinach od 8:00 do 13:00,

      31 grudnia szkoła jest zamknięta. 

      W nowym roku 3 - 5 stycznia zapraszamy w godzinach od 8:00 do 13:00,

      6 - 7 stycznia szkoła jest zamknięta.

     • Lekcje z ZUS

     • Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w projekcie edukacyjnym Lekcje z ZUS.

      Ubezpieczenia społeczne to niezwykle ważny temat, ponieważ każdy z nas pełni różne role w społeczeństwie: jesteśmy uczniami, członkami rodziny, a potem pracownikami. Praca zaś jest nierozłącznie związana z ZUSem. Nabyte wiadomości o ubezpieczeniach społecznych podczas zajęć w ramach tego projektu dają uczniom niezbedną wiedzę do świadomego poruszania się na rynku pracy. Tematyka zajęć bardzo dobrze wpisuje się w program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, a uczniowie dodatkowo mogą wziąć udział w olimpiadzie, która zdobytą wiedzę aktywuje. Za udział w projekcie dziękuję bardzo pracownikom III Oddziału ZUS w Warszawie oraz uczniom klasy 3TR4. 

      Ewelina Gołąb

    • Akcja na rzecz obrony praw człowieka
     • Akcja na rzecz obrony praw człowieka

     • W dniach 3 - 6 grudnia 2021 roku odbył się w naszej szkole MARATON PISANIA LISTÓW. To największa globalna akcja na rzecz praw człowieka. Corocznie na całym świecie łączymy siły, aby wspólnie wysyłać apele listowne do władz, w sprawach konkretnych osób, których prawa człowieka są łamane.

      Piszemy już od 20 lat, a pierwszy maraton został zorganizowany w 2001 r. dzięki inicjatywie grupy lokalnej Amnesty International z Warszawy. Wszystkim zaangażowanym uczniom bardzo dziękuję!  

      Ewelina Gołąb  

     • Mikołajki - wspólne świętowanie

     • Mikołajki to święto, na które czekają wszyscy.

      Tego dnia w naszej szkole można było spotkać niejednego Mikołaja – uczniowie i nauczyciele ubrani byli w konwencji mikołajkowej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczali słodkie upominki.

      Odbył się konkurs na ozdobę świąteczną i przedstawiciele klas pierwszych wspólnie ubrali szkolną choinkę.

     • Wyjście integracyjne do Parku Trampolin

     • Klasa 4tr wspólnie z wychowawcą Eweliną Gołąb i opiekunami udała się na wycieczkę integracyjną do Warszawy. Na miejsce wspólnej zabawy wybraliśmy Park Trampolin Stacja Grawitacja . 

      Zespół klasowy skorzystał z większości dostępny atrakcji w klubie. Pod koniec dnia wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z wyjazdu, chociaż nieco zmęczeni i oszołomieni natłokiem wrażeń.  Wszyscy uczestnicy wyjazdu mogli również poprawić kondycje fizyczną w trakcie ćwiczeń. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieć możliwość uczestniczenia w kolejnej, równie interesującej wycieczce np. po naszym regionie.
      Bardzo dziękuję za wspaniały czas współtowarzyszącej klasie oraz opiekunom: Zdzisławowi Ciepielewskiemu i Joannie Jasińskiej.

     • Niewidzialna Wystawa

     • Zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje z naszym mózgiem, kiedy całkowicie gaśnie światło? Wiecie, jak śnią osoby niewidome od urodzenia i czy potrafią sobie wyobrazić wysokość Pałacu Kultury i Nauki?

      Klasa 3tt5 dzięki wycieczce na Niewidzialną Wystawę już potrafi odpowiedzieć na te pytania.

      W zupełnych ciemnościach uczniowie mogli poczuć się jak ich niewidzący koledzy.

      Poruszali się po mieszkaniu, kupowali warzywa i owoce na straganie. Pokonywali krawężniki i nierówne chodniki, spacerowali po lesie, a nawet zwiedzali wystawę sztuki.

      Nie było łatwo, ale to doświadczenie szeroko otwiera oczy i uwrażliwia na potrzeby ludzi niewidzących.

    • Zakończenie stażu w Hiszpanii
     • Zakończenie stażu w Hiszpanii

     • Nasze staże w ramach projektu "Zawodowcy z Piaseczna" nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-078693, dobiegły końca🙁. Ale się nie smucimy, wracamy do Was z nowo nabytymi umiejętnościami zawodowymi i społecznymi. Na pewno wielu z nas pokonało barierę językową i kulturalną. Poznaliśmy  wspaniałych ludzi, którzy ugościli nas tak, abyśmy czuli się jak w domu. Dzięki nim mogliśmy czerpać więcej z tego projektu. Bardzo im za to dziękujemy 😍!

      Za sprawą miłych pracodawców czas spędzony w pracy mijał przyjemnie i szybko. Praca w firmach pozwoliła nam wykorzystać umiejętności, które zdobywamy na zajęciach zawodowych w szkole.

      W wolnym czasie poznawaliśmy kulturę Hiszpanii. Spróbowaliśmy hiszpańskiej kuchni - tradycyjne dania i przepyszne churrosy🤤. Odwiedziliśmy wiele pięknych miejsc; słoneczną Malagę🌞, bajeczną Rondę, cudowną Salobreñę🏖 i jedną z europejskich pereł - Grenadę🏛. Wspólnie chętnie słuchaliśmy historii zabytkowych miejsc,l opowiadanych przez przewodników i naszych opiekunów. Jesteśmy im wdzięczni, że po wykonanej pracy zabierali nas na wycieczki, przez co nie mieliśmy czasu na nudę😉.

      Będziemy tęsknić za ludźmi, którzy nas gościli oraz za atmosferą, którą nam stowarzyli.

      ¡Muchas gracias!

     • Lekcja w Muzeum Narodowym

     • W listopadzie klasa 1tr uczestniczyła w lekcji Mitologia w sztuce w Muzeum Narodowym. Obcowanie z kulturą wysoką to zawsze dobry pomysł na poszerzenie wiedzy, tym razem na temat wierzeń starożytnych Greków i Rzymian. Zobaczyliśmy, jak w ciekawy sposób zostały zaprezentowane postacie i motywy mitologiczne w rzeźbie i malarstwie, przypomnieliśmy sobie nazwy i atrybuty poszczególnych bogów mitycznych, prześledziliśmy trudne losy herosów, a także odkryliśmy znaczenia mitologizmów.   

     • Sprawozdanie z projektu ,,Zawodowcy z Piaseczna”

     • Staże zawodowe  8.11.2021 - 19.11.2021 

      Po odbyciu zajęć kulturowych, z języka hiszpańskiego oraz zajęć wychowawczo-pedagogicznych  w ramach projektu ,,Zawodowcy z Piaseczna” do słonecznej Hiszpanii wyleciała 14 osobowa grupa uczniów. Podróż zajęła cały dzień, była dość męcząca, ale wszyscy jechaliśmy z pozytywnym nastawieniem. Na początek czekała nas odprawa w Modlinie, następnie 3-godzinny lot z Warszawy do Madrytu, a na koniec 6-godzinna podróż autokarem do miejsca zakwaterowania w Grenadzie. 

      Nasze apartamenty były położone w samym centrum miasta, dzięki temu wszystkie niezbędne lokalizacje mieliśmy w pobliżu. Na posiłki chodziliśmy do pobliskiej restauracji Casa Braulio, a gdy ktoś miał większy apetyt od reszty to zawsze miał możliwość pójścia do pobliskich sklepów spożywczych, których w pobliżu nam nie brakowało. 

      Pierwszego dnia naszego pobytu po śniadaniu udaliśmy się do siedziby organizacji przyjmującej nas na staże (,,MEP”). Tam poznaliśmy cały zespół naszych koordynatorów i przewodników. Tam dostaliśmy niezbędne wskazówki i wytyczne, które pomogły nam zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu. Po spotkaniu udaliśmy się na spacer aby zobaczyć najważniejsze atrakcje turystyczne w mieście. 

      PRAKTYKI UCZNIÓW

      Nasi uczniowie byli zatrudnieni w różnych firmach: 

      •  INFORMÁTICA REPARNET – miejsce pracy informatyków, teleinformatyków i elektroników  
      •  M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA – miejsce pracy uczniów z reklamy  
      • Design Cars – miejsce pracy samochodziarzy. 

      Zadania naszych stażystów z zawodów:

      - technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik

      • naprawa sprzętu komputerowego 
      • obsługa drukarki 3D 
      • tworzenie stron internetowych i sklepów przy pomocy nowego oprogramowania 
      • tworzenie złożonych prezentacji o tematyce okołokomputerowej przy pomocy nowego oprogramowania 

       - technik organizacji reklamy: 

      • tworzenie spotów reklamowych  
      • obróbka zdjęć i filmów 
      • tworzenie postów na social media 
      •  analizowanie statystyk social mediów MEPu 

       - technik pojazdów samochodowych: 

      • przygotowywanie elementów nadwozia samochodów do czyszczenia i lakierowania 
      •  przygotowywanie samochodów po niezbędnych modyfikacjach do odbioru przez klienta  
      • porządkowanie stanowiska pracy  

      CZAS WOLNY

      W dniach wolnych od praktyk, włączając w to czwartek, który był naszym świętem narodowym Pani Dyrektor rozdała nam wstążki w barwach narodowych, aby upamiętnić nasze święto nawet za granicami kraju. Z okazji święta niepodległości zorganizowaliśmy wycieczkę do Rondy, urokliwego miasteczka położonego w górach, pełnego przepięknych zabytków. Podczas podróży śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Na koniec dnia oglądaliśmy akademię z obchodów święta niepodległości w naszej szkole oraz wywiad z Panią Profesor Moniką Pieńkowską na temat początków odrodzonej Rzeczypospolitej. 

      Tak się złożyło. że w tym tygodniu mieliśmy jeszcze dwie wycieczki w sobotę i niedzielę. 

      W sobotę udaliśmy się do małego miasteczka o nazwie Salobrena nad Morzem Śródziemnym, na Costa Tropical. Zwiedziliśmy tam najważniejsze zabytki i wypoczęliśmy na plaży  z czarnym piaskiem. 

      W niedzielę wybraliśmy się na wycieczkę zoorganizowaną przez MEP do Malagi - miasta oddalonego o 120 km od Grenady. Tam zwiedziliśmy zamek Gibralfaro  położony na wysokich wzgórzach oraz udaliśmy się do muzeum Picassa oraz muzeum Malagi.  

    • UWAGA!
     • UWAGA!

     • 12 listopada 2021 r jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - opiekuńczych. Tego dnia szkoła jest zamknięta. 

    • Uroczyste obchody Święta Niepodległości
     • Uroczyste obchody Święta Niepodległości

     • Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy 11 listopada. Ma ono na celu upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. 

      W naszej szkole w dniu 10 listopada 2021 r. odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez klasę 1ti. Ze względów epidemicznych tylko część uczniów mogła obejrzeć program artystyczny na sali gimnastycznej pozostali uczniowie uczestniczyli w wydarzeniu poprzez transmisję na Microsoft Teams. 

      Po zakończeniu akademii odbył się konkurs pieśni i piosenek patriotycznych oraz występ szkolnego zespołu muzycznego.

      Nasza szkoła wzięła udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła do hymnu", w ramach której o godzinie 11.11  uczniowie i nauczyciele odśpiewali hymn narodowy. 

      W trakcie lekcji uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w Konkursie Niepodległościowym.