• "Konkurs uDOSTĘPniacze 2.0" w naszej szkole

     • O dostępności wciąż mówi się za mało! A przecież bez niej wielu z nas nie będzie w stanie normalnie żyć. Dlatego też nasza szkoła przystąpiła do konkursu „uDOSTĘPniacze 2.0”, dzięki któremu będziemy uczyć się dostrzegać potrzeby osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy też znajdujących się w różnych trudnych życiowych sytuacjach! 

      Konkurs realizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które od lat promuje tematykę dostępności. Chodzi w niej o zapewnienie równego dostępu do produktów, usług  i przestrzeni wszystkim osobom. Nie tylko osobom z niepełnosprawnością czy o ograniczonej mobilności ruchowej – także seniorom, osobom po zabiegach czy rodzicom małych dzieci.  Akcja ma na celu uświadomienie uczniom jak wiele barier znajduje się w otoczeniu  i uwrażliwienie ich na potrzeby niektórych grup społecznych. 

      - Prawda jest taka, że póki jesteśmy sprawni i zdrowi nie dostrzegamy barier w dostępności. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy nagle sami potrzebujemy pomocy. I nie musi to być od razu poważny wypadek. Trudności dostrzegą kobiety z małymi dziećmi, osoby, które nagle zostały zmuszone do poruszania się np. o kulach, czy osoby starsze, które straciły wraz  z wiekiem siły i dawną sprawność.  Jednak by móc przygotować się do takich wyzwań już dziś musimy usunąć istniejące bariery i zbudować świadomość potrzeb. Temu właśnie ma służyć ten konkurs – podsumowuje Monika Grążka, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich. 

      W ramach konkursu nauczyciel/ka z naszej szkoły, na bazie otrzymanych od Organizatorów materiałów przeprowadzi lekcję dla uczniów na temat dostępności, a następnie wraz z wybranym zespołem przygotuje pracę konkursową, czyli film. W konkursie młodzież powalczy o cenne nagrody nie tylko dla siebie, ale też swoich szkół.    

      Konkurs jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej i pieniędzy z budżetu państwa. 

      Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: udostepniacze.mfipr.gov.pl 

       

     • WYNIKI Matura 2021

     • Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych w Technikum Nr 1. Dla porównania osiągnięcia naszych absolwentów zostały zestawione z wynikami w kraju, województwie i powiecie. 

      EGZAMIN MATURALNY 2021.pdf


    • PODZIĘKOWANIE
     • PODZIĘKOWANIE

     • Podziękowanie dla Zespołu Szkół Nr 1 za organizację Maratonu Pisania Listów. Dziękujemy, że jesteście i wspieracie razem z nami osoby, których prawa są łamane. Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej edycji jesiennej.

      Z poważaniem

      Zespół Amnesty International

      Podziekowanie.pdf

     • Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 - 8 lutego

     • DBI ma na celu popularyzowanie działań bezpiecznego korzystania z Internetu, wśród dzieci i młodzieży. Wydarzenie to kierowane jest do rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz wszystkich użytkowników sieci. Celem jest promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. 

      Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.saferinternet.pl