• Wyniki - rekrutacja uzupełniająca

     • Zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej znajdą Państwo w pliku poniżej.

      Osoby zakwalifikowane do przyjęcia  w dniach 16 - 18 sierpnia 2022 r.  potwierdzają wolę przyjęcia poprzez złożenie: oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

      Osoby przeniesione z klasy do klasy również potwierdzają wolę nauki w naszej szkole.

     • UWAGA! Ważna informacja!

     • W związku z pracami modernizacyjnymi od dnia 4 sierpnia do odwołania kontakt telefoniczny do szkoły będzie niemożliwy. Wszelkie zapytania prosimy kierować drogą mailową: sekretariat@zs1piaseczno.pl

      Sekretariat jest czynny w godzinach 8:00 - 14:00

     • UWAGA! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

     • Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia elektronicznego systemu.

      Podanie dotyczące rekrutacji uzupełniającej do pobrania TUTAJ: podanie_rekrutacja_uzupelniajaca.pdf

      Terminy:

      0d 1 sierpnia br. do 3 sierpnia br.  do godz. 15:00 kandydaci, którzy chcą przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, składają wnioski wraz z kopią świadectwa i kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu bezpośrednio w szkołach.

      12 sierpnia br. po godzinie 13:00 komisje rekrutacyjne publikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Wyniki należy sprawdzić w szkołach.

      Od 16 sierpnia br. do 18 sierpnia br. kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia poprzez złożenie: oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

      Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe składają także zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

      19 sierpnia br. do godz. 14:00 komisje rekrutacyjne ogłaszają listy przyjętych i nieprzyjętych.

     • Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE - CRP

     • Szanowni Państwo,

      uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

      - nr 233 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

      - nr 234 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

      Zarządzenia obowiązują od dnia 1 sierpnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2022 roku do godz. 23:59.