• Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

     • Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 3 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopnia ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 18 stycznia 2022 roku od godz. 23.59 do dnia 23 stycznia 2022 roku do godz. 23.59.

      Wprowadzenie stopnia ALFA-CRP ma charakter prewencyjny – wiąże się z cyberatakami, do których doszło w ostatnich dniach na Ukrainie.

      Działania urzędu podejmowane będą zgodnie z „Modułami zadaniowymi dla poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni na obszarze powiatu piaseczyńskiego – stopień alarmowy ALFA –CRP”.

      Administracja publiczna wykonuje w tym stanie między innymi następujące zadania:– dokonanie przeglądu istniejących procedur postępowania dotyczących ataku terrorystycznego lub sabotażowego w odniesieniu do systemu teleinformatycznego Urzędu i powiatowych jednostek organizacyjnych,– dokonanie przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych CRP;– dokonanie przeglądu istniejących procedur postępowania w przypadku ataku terrorystycznego lub sabotażowego skierowanego na system teleinformatyczny instytucji,– sprawdzenie aktualnego stanu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i systemu teleinformatycznego Urzędu i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz dokonanie oceny wpływu zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń.

      Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

      Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

     • Witamy po pracy zdalnej!

     • Serdecznie witamy po długiej przerwie świątecznej i pracy zdalnej! Mamy nadzieję, że powrót do szkoły: do kolegów, koleżanek i nauczycieli przyniesie wszystkim wielką radość, poczucie przynależności i bezpieczeństwa. 

      Dyrektor szkoły przypomina, że w dalszym ciągu należy:  dezynfekować ręce, zachować dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczyć gromadzenie się (szczególnie w miejscach wspólnych), pamiętać o obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych. 

      Wypoczęci i pełni energii wracamy do pracy i nauki!