• Technik elektronik

    • okres nauki – pięć lat

     Elektronika to niezwykle obszerny i dynamiczny dział wiedzy, której zastosowanie spotykamy niemal w każdej dziedzinie życia. Wyposażenie współczesnych urządzeń, zarówno przemysłowych, jak i codziennego użytku, w głównej mierze opiera się na coraz bardziej zaawansowanych układach procesorowych, czyli zawiera liczne elementy i układy elektroniczne.

     Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu projektowania, analizy, eksploatacji oraz diagnozowania i serwisu urządzeń elektronicznych, a także automatyki. Szkoła posiada wieloletnią tradycję w prowadzeniu specjalizacji w zakresie systemów komputerowych.

     Informacje szczegółowe [ PDF ]