• Celem projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” jest wzrost efektywności i skuteczności w zakresie kształcenia zawodowego, tak, aby odpowiadało ono na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. W roku szkolnym 2019/2020 stypendium otrzyma 518 stypendystów w wysokości około 5000 zł. W latach 2020/2021 stypendium otrzyma kolejnych 518 uczniów. 

    Informacje o projekcie na stronie organizatora

    Szczegółowy regulamin przyznawania stypendium dostępny jest na stronie REGULAMIN.pdf 

     

    Stypendium Prezesa Rady Ministrów

    Stypendium Prezesa Rady Ministrów zostaje przyznane uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskał najwyższą średnią w szkole lub wykazuje się szczególnymi uzdolnieniami w określonej dziedzinie.

    Informacje o stypendium na stronie MEN

     

    Stypendium za wyniki w nauce dla Uczniów Zespołu Szkół Nr1 w Piasecznie

    Regulamin znajduje się w pliku Regulamin.pdf