• Celem projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” jest wzrost efektywności i skuteczności w zakresie kształcenia zawodowego, tak, aby odpowiadało ono na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. W roku szkolnym 2019/2020 stypendium otrzyma 518 stypendystów w wysokości około 5000 zł. W latach 2020/2021 stypendium otrzyma kolejnych 518 uczniów. 

        Informacje o projekcie na stronie organizatora

        Szczegółowy regulamin przyznawania stypendium dostępny jest na stronie REGULAMIN.pdf